คลองสิบสี่ประเภทสอนพระสงฆ์

คลอง 1

ให้พระศึกษาพระธรรม227ข้อ อย่าให้ขาด

คลอง 2

ให้ดูแลกุฏิวิหารปัดกวาดเช็ดถูอย่าให้เศร้าหมอง

คลอง 3

ให้กระทำปฏิบัติและสนองศรัทธาประชาชน

คลอง 4

ถึงเดือนแปดให้เข้าพรรษา3 เดือนและเดือน12รับผ้ากฐินครบสี่เดือน

คลอง 5

ออกพรรษาแล้วภิกษุต้องเข้าอยู่ปริวาสกรรม

คลอง 6

ให้ถือบิณฑบาตรเป็นวัตร

คลอง 7

ให้สวดมน ทำวัตรเจริญสมาธิทุกคืนอย่าขาด

คลอง 8

วันพระประชุมลงอุโบสถทำสังฆกรรมไม่ขาด

ปีใหม่ให้นำน้ำสรงพระพุทะรูปพระเจดีย์

คลอง 10

ถึงศักราชปีใหม่พระเจ้าแผ่นดินให้ไหว้พระสรงน้ำในพระราชวังและทำบายศรี

คลอง 11

ให้ทำตามกิจนิมนต์ชาวบ้าน

คลอง 12

ให้สร้างวัดวาอาราม พระธาตุเจดีย์

คลอง 13

ให้รับสิ่งของทายกให้ทาน

คลอง 14

พระมหากษัตริย์ ข้าราชการขั้นผู้ใหญ่มีศรัทธานิมนต์ให้มาประชุมกันในพระอุโบสถ ในวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดเป็นงานใหญ่อย่าขาด ชาวอีสานและลาวได้ถือคลองร่วมกันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ของสงฆ์ที่ต้องปฏิบัติทำให้พระสงฆ์ของอีสานในอดีตไม่มีปัญหาและมีพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นมากมายเพราะ ท่านเคร่งครัดทำให้วัตรปฏิบัติท่านดีงามนามาซึ่งความสุขคุณธรรม คำสอนที่ดี

สอนพระสงฆ์