คลองสิบสี่สอนทุกเพสทุกวัย

ฮีตเจ้าคลองขุน

คือแบบแผน คำสอน ที่ผู้ปกครองระดับสูงพึงนำไปปฏิบัติ เพื่อให้ไพร่ฟ้าประชาชนมีความสุข ปกครองด้วยความเท่าเทียมกันทุกคน มีความเสมอภาค

ฮีตท้างคลองเพีย

คือเหตุร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผู้ปกครองปล่อยปะละเลยห่างจากทศธรรม ทำให้ประชาชนละเลยศีลธรรมปัญหาจึงเกิด

ฮีตไพร่คลองนาย

คือผู้ปกครองอย่าอวดอ้าง อย่าลืมตัว เจ้านายจะดีคนเดียวไม่ได้ ได้ดีแล้วอย่าลืมตัว เป็นใหญ่แล้วให้รักผู้น้อยและใครทำดี ได้ดีก็ให้เคารพ

ฮีตบ้านคลองเมือง

คือ มุ่งให้ทุกคนรู้จักอีตสิบสองคลองสิบสี่เพื่อทุกคนได้ปฏิบัติต่อกันอย่างมีความ สุขและผู้ปกครองต้องมีใจเป็นธรรมและกล้าหาญ

ฮีตผัวคลองเมีย

มุ่งให้สามีภรรยาปฏิบัติดีต่อกัน

ฮีตพ่อคลองเมีย

มุ่งสอนพ่อแม่ให้อบรมเลี้ยงดูลูกให้ถูกทาง

ฮีตลูกคลองหลาน

สอนลูกหลานให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี มีความยำเกรงต่อผู้ใหญ

ฮีตใภ้คลองเขย

มุ่งสอนลูกสะใภ้และลูกเขยให้ปฏิบัติต่อพ่อตาแม่ยายปู่ย่าตายายให้ถูกต้องตามคลองธรรม

ฮีตป้าคลองลุง

สอนให้ป้าลุงปฏิบัติต่อกันญาติพี่น้องให้ดี

ฮีตปู่คลองย่า

ฮีตตาคลองยาย สอนให้ปู่ยาตายายปฏิบัติเป็นปูชนียบุคคลที่ดี

ฮีตเฒ่าคลองแก่

มุ่งสอนคนแก่ทั่วไป

ฮีตปีคลองเดือน

สอนชาวอีสานรักษาฮีตสิบสองคลองสิบสี่

ฮีตไฮ่คลองนา

มุ่งสอนให้ชาวนารู้จักรักษาดูแลไร่นา

ฮีตวัดคลองสงฆ์

มุ่งสอนให้ปฏิบัติ วัตรฐาก ดูแลวัดวาอาราม บำรุงสงฆ์

สอนทุกเพสทุกวัย